Ajuda presencial per al pagament de tributs 2023

28-Setembre-2023

Ha començat el període voluntari de pagament de tributs 2023, de l'1 d'octubre a l'1 de desembre.

Aquests tributs són: l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost de circulació i taxes municipals.

Si necessitau ajuda, el dijous 19 d'octubre, tècnics de l'Agència Tributària de les Illes Balears atendran de manera presencial a l'Ajuntament. Cal sol·licitar cita prèviament al mateix Ajuntament (971 524189) per a poder ser atès.

No es facilitarà informació de terceres persones sense la corresponent autorització. Si acudiu en nom d'una altra persona, s'ha d'emplenar un formulari de representació.