Avanç del Pla general per a les futures Normes Subsidiàries

21-Febrer-2021
Teniu fins dia 22 d'abril per seguir fent aportacions a l'AVANÇ del Pla general per a les futures Normes Subsidiàries del nostre municipi.

Recordar que aquest AVANÇ només és un simple ESBORRANY. Una a primera passa per poder tenir una proposta de document per una aprovació inicial.

Aquest AVANÇ ha estat redactat pel Servei de Planejament del Consell de Mallorca, sense cap intervenció de l'equip de govern.

Una vegada tots els interessats/ades hagin fet les seves aportacions es preparà un nou document, i es farà (si la pandèmia ho permet) dins l'estiu, una o més reunions, obertes a tothom, perquè l'equip redactor pugui explicar i debatre el nou document.

Una vegada recollides totes les aportacions l'equip redactor de les normes disposarà a més d'un horari d'atenció al públic per a totes les persones interessades a fer aclariments.