Notícies https://ajlloretdevistalegre.net/ca ca Projecte d'aprovació inicial de "Construcció de passejos peatonals entre el barri dels Molins, Centre Urbà i el CEIP Antònia Alzina" https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/projecte-daprovacio-inicial-de-construccio-de-passejos-peatonals-entre-el-barri-dels <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Projecte d&#039;aprovació inicial de &quot;Construcció de passejos peatonals entre el barri dels Molins, Centre Urbà i el CEIP Antònia Alzina&quot;</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">15-Novembre-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>L'Ajuntament de Lloret en sessió ordinària de dia 11 de novembre va aprovar el Projecte d'aprovació inicial de "Construcció de passejos peatonals entre el barri dels Molins, Centre Urbà i el CEIP Antònia Alzina" (POS 2022-2023).<br /><br /> La documentació és troba disponible al públic per a la seva consulta al portal de transparència de la seu electrònica.</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-11/Projecte.pdf" type="application/pdf" title="Projecte.pdf">Projecte</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-11/Estudi%20de%20Seguretat.pdf" type="application/pdf" title="Estudi de Seguretat.pdf">Estudi de seguretat</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Nov 2022 07:09:42 +0000 Anònim 1921 at https://ajlloretdevistalegre.net Ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre - Curs 2022-2023 https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/ajuts-individuals-als-estudiants-del-municipi-de-lloret-de-vistalegre-curs-2022-2023 <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre - Curs 2022-2023</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">07-Novembre-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre concedirà ajuts individuals a l'estudi per matriculació als nivells de batxillerat, cicles formatius<br /> professionals i universitat impartits en centres oficials, d'acord amb les presents Bases.</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-11/BOIB%20143%205%20de%20novembre%20de%202022.pdf" type="application/pdf" title="BOIB 143 5 de novembre de 2022.pdf">BOIB 143 5 de novembre de 2022</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-11/ANNEX%201.pdf" type="application/pdf" title="ANNEX 1.pdf">ANNEX 1</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-11/ANNEX%202.pdf" type="application/pdf" title="ANNEX 2.pdf">ANNEX 2</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-11/ANNEX%203.pdf" type="application/pdf" title="ANNEX 3.pdf">ANNEX 3</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Mon, 07 Nov 2022 09:22:25 +0000 Anònim 1920 at https://ajlloretdevistalegre.net Subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/subvencions-financar-projectes-dexperiencia-professional-locupacio-de-joves-amb-estudis <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Subvencions per finançar projectes d&#039;experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">14-Octubre-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p lang="ca-ES" style="margin-top:8px; margin-bottom:8px; text-align:justify" xml:lang="ca-ES" xml:lang="ca-ES"><img alt="subvencions" data-entity-type="file" data-entity-uuid="590e64be-500b-421b-b06e-c8610238b957" height="100" src="/sites/cilma_lloret/files/inline-images/Sin%20t%C3%ADtulo.png" width="973" loading="lazy" /><br /> L´Ajuntament de Lloret de Vistalegre, gràcies a la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats, a les Illes Balears, promogut pel SOIB i amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, s’està duent a terme el programa «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2022».</p> <p>En el cas d’aquest Ajuntament, el Programa preveu un lloc de feina amb el perfil de Tècnic/tècnica de grau superior en Educació Infantil amb un contracte de duració d’un any, per tal d’assolir els següents objectius:</p> <p>- Obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursats.</p> <p>- Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, a través de la intermediació i dels incentius econòmics</p> <p>La inversió total del projecte és de 26.163,20 euros.</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> </div> </div> Fri, 14 Oct 2022 05:50:51 +0000 Anònim 1915 at https://ajlloretdevistalegre.net Període voluntari de pagament de tributs 2022 https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/periode-voluntari-de-pagament-de-tributs-2022 <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Període voluntari de pagament de tributs 2022</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">10-Octubre-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>De 1 d'octubre al 1 de desembre</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-links field--type-link field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="http://www.atib.es" target="_blank">http://www.atib.es</a></div> </div> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-10/SINEO%2B300i%2022101009531.pdf" type="application/pdf" title="SINEO+300i 22101009531.pdf">Cartell</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Mon, 10 Oct 2022 08:08:08 +0000 Anònim 1914 at https://ajlloretdevistalegre.net #NOSIGUISASE Campanya 2022 https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/nosiguisase-campanya-2022 <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">#NOSIGUISASE Campanya 2022</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">16-Juny-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><img alt="#NOSIGUISASE Campanya 2022" data-entity-type="file" data-entity-uuid="caacf322-6631-4325-970d-e39fe866645b" src="/sites/cilma_lloret/files/inline-images/estiu_banner_664x214_20.gif" class="align-left" width="664" height="214" loading="lazy" /></p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-links field--type-link field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="https://www.caib.es/sites/padib/ca/campanya_nosiguisase_2022/" target="_blank">#NOSIGUISASE Campanya 2022</a></div> </div> </div> </div> Thu, 16 Jun 2022 09:54:21 +0000 Anònim 1861 at https://ajlloretdevistalegre.net Pla de mobilitat urbana https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/pla-de-mobilitat-urbana <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Pla de mobilitat urbana</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">20-Maig-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, en sessió plenària celebrada el dia 13 de maig de 2022, va aprovar l'acord que podeu trobar a continuació.</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-05/Pla%20de%20mobilitat%2C%20millora%20de%20l%27ordenaci%C3%B3%20del%20tr%C3%A0nsit%20al%20nucli%20de%20Lloret%20de%20Vistalegre.pdf" type="application/pdf" title="Pla de mobilitat, millora de l&#039;ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre.pdf">Pla de mobilitat, millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-05/20220302_Annex%20I.%20Fons%20cartogr%C3%A0fic.pdf" type="application/pdf" title="20220302_Annex I. Fons cartogràfic.pdf">Annex I. Fons cartogràfic</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-05/20220302_MEMORIA_ESTUDI_ORDENACIO_TRANSIT_LLORET.pdf" type="application/pdf" title="20220302_MEMORIA_ESTUDI_ORDENACIO_TRANSIT_LLORET.pdf">Memòria estudi ordenació</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 07:07:15 +0000 Anònim 1859 at https://ajlloretdevistalegre.net Procés selectiu per a la cobertura de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/proces-selectiu-la-cobertura-de-la-placa-de-secretaria-interventora-de-lajuntament-de <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Procés selectiu per a la cobertura de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">09-Maig-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis.</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-05/20220504_Uns%20altres_Bases%20de%20convocat%C3%B2ria_Bases%20de%20convocat%C3%B2ria%20Secretari-Interventor.pdf" type="application/pdf" title="20220504_Uns altres_Bases de convocatòria_Bases de convocatòria Secretari-Interventor.pdf">Bases. Publicació web 09 05 2022</a></span> </div> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-05/20220531_Acord_DECRET%202022-0123%20%5BResoluci%C3%B3%20d%27Alcaldia%20aprovant%20la%20Llista%20provisional%5D.pdf" type="application/pdf" title="20220531_Acord_DECRET 2022-0123 [Resolució d&#039;Alcaldia aprovant la Llista provisional].pdf">Resolució d'Alcaldia aprovant la Llista provisional. Publicació web 31 05 2022</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Mon, 09 May 2022 06:56:45 +0000 Anònim 1858 at https://ajlloretdevistalegre.net Reglament regulador de les instal·lacions esportives municipals https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/reglament-regulador-de-les-installacions-esportives-municipals <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Reglament regulador de les instal·lacions esportives municipals</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">18-Març-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-03/Reglament%20regulador%20de%20les%20instal%C2%B7lacions%20esportives%20municipals.pdf" type="application/pdf" title="Reglament regulador de les instal·lacions esportives municipals.pdf">Reglament regulador de les instal·lacions esportives municipals</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Mar 2022 08:23:07 +0000 Anònim 1822 at https://ajlloretdevistalegre.net Pla de Mobilitat Sostenible https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/pla-de-mobilitat-sostenible <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Pla de Mobilitat Sostenible</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">18-Març-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-attached-files field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Documents adjunts</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/cilma_lloret/files/2022-03/20220302_Annex%20I.%20Fons%20cartogr%C3%A0fic%20%281%29_0.pdf" type="application/pdf" title="20220302_Annex I. Fons cartogràfic (1)_0.pdf">Pla de Mobilitat Sostenible</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Mar 2022 08:02:50 +0000 Anònim 1818 at https://ajlloretdevistalegre.net Procés d'escolarització EI Lloret de Vistalegre https://ajlloretdevistalegre.net/ca/noticies/proces-descolaritzacio-ei-lloret-de-vistalegre <div class="news-detail"> <div class="news-detail__header"> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Procés d&#039;escolarització EI Lloret de Vistalegre</span> <div class="field field--name-field-start-date field--type-datetime field--label-hidden field__item">11-Març-2022</div> </div> <div class="news-detail__main"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Seguidament mostrarem el calendari i les instruccions que cal seguir per dur a terme el procés d’escolarització per al proper curs 2022-2023.</p> <p>A aquest enllaç podreu trobar tota la informació en relació al procés d’escolarització:</p> <p><a href="http://www.caib.es/.../ca/informacia_del_procas_dadmissia/?fbclid=IwAR10MHpsVuD5ZIv2ANgZNeQ8zIZKE78ourbl5xuPTGv2ZCPq2JeNJzS1e_k" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">http://www.caib.es/.../ca/informacia_del_procas_dadmissia/</a></p> <p>Els dos punts que necessitareu conèixer per iniciar el procés són:</p> <p>1. CALENDARI: Recordau que els dies per fer la sol•licitud són del 14 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos.</p> <p>Ho podeu veure a través del següent enllaç:</p> <p><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fintranet.caib.es%2F...%2Fprimerain...%2Fca%2Fcalendari_0%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Q8cKHqG5RSUsYEoE_l3M_IlcOz2MFdVlK00h6poC_c3eB0U5djVISuYc&amp;h=AT1PzzUoXQb_Cf0tQ__veeH2Q3dDb5KyleRNuCuuGKVL3yyZBQOJOV86yifjFMs5hxWra1OSOLcyWwZhF-CI1mU6Y9vfWQumUbpudUK17RowaJd1Evq5sDrXh6hKPpi4pQ&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT36Z6i0UiBJ_gffQvqf3at_J-QxbIOCt5upTK5iw90TE9EJoTQkxmsINUbJCR8Lqp52fGegx9Ur59Tot6WqV-ts5p1t_aBPRre6xSyNoH6LbDobCuGqaKlvdYBlsxQS0rzbnwhMf2AcjBV1dL1gDaf8QePCLDoZCb-8VBuaDZlatts" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">https://intranet.caib.es/.../primerain.../ca/calendari_0/</a>...</p> <p>2. SOL·LICITUDS: La sol•licitud per al procés d’admissió es pot fer:</p> <p>- Tràmit autenticat: amb usuari i contrassenya o certificat digital.</p> <p>- Tràmit anònim: sense certificat digital.</p> <p>- Tràmit presencial.</p> <p>Ho podeu veure a través del següent enllaç:</p> <p><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fintranet.caib.es%2F...%2Fprimerai...%2Fca%2Fsolalicituds%2F%3Ffbclid%3DIwAR1TU8btkMJ6ce9dDF2CoWOPCnfkelh2AA1YqYIURN9RWGPMg-lVlu5zFNY&amp;h=AT0pDoXfHrHHlKzKYY2Av7YIm_60pRezRSwHzPPTCfyOyAsGqbyG4NHFrwfJuJE4FmEenedUEK6Js5wZ0Fu3Az_3ZQp1taPhB0RWv1-jDJOVND8KujNkDuoIKgHGkAVAAw&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT36Z6i0UiBJ_gffQvqf3at_J-QxbIOCt5upTK5iw90TE9EJoTQkxmsINUbJCR8Lqp52fGegx9Ur59Tot6WqV-ts5p1t_aBPRre6xSyNoH6LbDobCuGqaKlvdYBlsxQS0rzbnwhMf2AcjBV1dL1gDaf8QePCLDoZCb-8VBuaDZlatts" rel="nofollow" role="link" tabindex="0" target="_blank">https://intranet.caib.es/.../primerai.../ca/solalicituds/</a>...</p></div> </div> <div class="news-detail__footer"> <div class="field field--name-field-image-gallery field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a href="https://ajlloretdevistalegre.net/sites/cilma_lloret/files/2022-03/ESCOLARITZACI%C3%93_0.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}" role="button" title="Procés d&#039;escolarització EI Lloret de Vistalegre" data-colorbox-gallery="gallery-news-1821-JupNBoGuXNA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/cilma_lloret/files/styles/image_style_rectangle_4_3_380x285/public/2022-03/ESCOLARITZACI%C3%93_0.jpg?itok=SH0bRDhV" width="380" height="285" alt="" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-image-style-rectangle-4-3-380x285" /> </a> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Mar 2022 08:10:07 +0000 Anònim 1821 at https://ajlloretdevistalegre.net