secretari/a-interventor/a
Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs.
centre salut
A partir de dia 10 de març del 2022 l'horari presencial de la Unitat Bàsica de Salut de Lloret serà el següent: