Notícies

07-Novembre-2022
Ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre - Curs 2022-2023
L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre concedirà ajuts individuals a l'estudi per matriculació als nivells de batxillerat, cicles formatius professionals i universitat impartits en centres oficials, d'acord amb les presents Bases.
14-Octubre-2022
Subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats
L´Ajuntament de Lloret de Vistalegre, gràcies a la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats, a les Illes Balears, promogut pel SOIB i amb el finançament del Fons Social Euro
10-Octubre-2022
Període voluntari de pagament de tributs 2022

De 1 d'octubre al 1 de desembre

20-Maig-2022
Pla de mobilitat urbana
L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, en sessió plenària celebrada el dia 13 de maig de 2022, va aprovar l'acord que podeu trobar a continuació.