Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació de l'Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre és l'instrument de descripció que identifica i codifica les funcions i activitats que generen documents administratius. És un instrument viu que està en constant revisió i en coordinació tècnica amb la Secció d'Arxius del Consell de Mallorca. El Quadre de Classificació de Lloret de Vistalegre abraça des de 1925 fins a l'actualitat en un total de 7 Fons de Conjunts Documentals que, alhora, conté grups de sèries i subgrups de sèries. 
El Quadre de Classificació és l'instrument que permet descriure en primera instància totes i cadascuna de les sèries documentals que genera l'Ajuntament de Lloret i permet establir un control unitari de tota la documentació municipal. 
Les seves virtuts fonamentals són:
A) Identifica sota una codificació única tota la documentació municipal.
B) Presenta un estàndard d'identificació documental transversal centrat en les funcions i no pas en els òrgans executors.
C) Organitza la gestió documental de l'Ajuntament de Lloret de forma unitària i integral.

Arxius adjunts