Equip de govern

Antoni Bennasar Pol

 • Batle 
 • Turisme
 • Comerç

Sebastià Amengual Figueres

 • Interior
 • Seguretat Ciutadana
 • M. Ambient
 • Esports
 • Mobilitat

Joan Oliver Gelabert

 • Coordinació Municipal
 • Urbanisme
 • Promoció Econòmica
 • Economia
 • Hisenda
 • Manteniment

Francisca Bonet Fiol

 • Cultura
 • Joventut
 • Igualtat
 • Participació Ciutadana

Pere Joan Munar Munar

 • Fires
 • Festes
 • Educació

Jose A. Bibiloni Amengual

 • Sanitat
 • Cementiri
 • Serveis Socials
 • Benestar Social
 • Agricultura