Arxiu Municipal

logo

Preservam la nostra història caminant cap al futur

Al llarg de la història, les Illes Balears han estat cruïlla de moltes de les civilitzacions sorgides a la Mediterrània. Totes ens deixaren testimonis del seu pas o de la seva implantació a les nostres illes. També coneixem com s’organitzaren i administraren; però ens falten els principals testimonis de tot això: els documents escrits, els quals, per diverses circumstàncies de la història, es perderen de manera irreversible.
No és sinó la incorporació al món europeu occidental durant el segle XIII el que facilità l’aparició d’unes institucions pròpies al denominat, just després de la seva conquesta per Jaume I, Regne de Mallorca, i l’acumulació consegüent d’uns documents generats per les administracions del moment, els quals, amb el pas del temps, es convertiren en històrics i així han arribat fins a nosaltres.
Integren el patrimoni documental de les Illes Balears els arxius i documents tant de titularitat pública com privada, i també els que, generats actualment, són de relleu per al coneixement de l’evolució històrica de les Illes.
El Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre (SAMLV) és l’òrgan de l’Ajuntament especialitzat en la gestió, el tractament, la custòdia i la difusió de la documentació. El SAMLV se li atribueixen les següents competències:

  • Organitzar la documentació que es genera des de les dependències municipals
  • Garantir als ciutadans el dret d’accés als fons documentals que es custodien a l’arxiu
  • Facilitar la investigació als estudiosos
  • Vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi

El SAMLV no és, per tant, un servei tancat i reservat als treballadors de l’Ajuntament i als investigadors sinó que, contràriament, és un servei obert a tota la ciutadania i receptiu a totes aquelles propostes culturals que puguin sorgir de particulars, entitats i associacions de Lloret de Vistalegre.

Ubicació i horaris
El convent de Nostra Senyora de Lloret de Vistalegre rehabilitat recentment custodia documentació de caràcter històric i administratiu. Consta d’un dipòsit per a la documentació ordinària; una sala de consulta; una àrea per a la classificació de documents, neteja i desinsectació; una àrea per a les tasques administratives; una sala de dipòsit per a publicacions municipals.
Sala de consulta on es posa a l’abast dels usuaris els inventaris, els fons documentals i la biblioteca auxiliar (formada per obres d’àmbit local o comarcal i per llibres d’Administració pública).

Situació: Costa des Pou, 3, 07518 Lloret de Vistalegre, Illes Balears
Tel.: 971-52418 / 971-524265
Email: [email protected]

Atenció personal
Assessorament personalitzat enviant un email a: [email protected]

foto