Inventari

El pla d’actuació arxivística de Lloret de Vistalegre (2021-2025) és una iniciativa de la corporació municipal per facilitar la catalogació informatitzada, la digitalització, la preservació a llarg termini i la difusió en obert de la documentació que conté l’arxiu històric del municipi ubicat al convent del Roser, amb l'objectiu principal de difondre la memòria històrica i facilitar la investigació.
En aquest content, l’objectiu a assolir ha estat la realització d’un instrument de descripció (inventari a nivell d’unitat d’instal·lació) de tota la documentació de l’Arxiu Municipal que permeti a l’Ajuntament conèixer la composició i abast del seu fons i que faciliti el seu trasllat, les cerques oportunes i la seva difusió.
La segona fase del pla d’actuació arxivística en aquest 2022, exercici que ha rebut una subvenció del pla d’arxius del Consell de Mallorca, s’orienta cap a un estat de la qüestió en quatre pilars de desenvolupament: en primer lloc, constatar els fons documentals de l’Inventari de l’Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre (1993) amb un àmbit cronològic des del 1859 al 1987; en segon lloc,  revisar la base de dades electrònica d’entre els anys 1987 i 2005 (diferents unitats administratives) pendent d’una profunda revisió any per any i expedient per expedient; en tercer lloc, realitzar una aproximació a la documentació d’entre els anys 2005/2006 fins el 2016/2017; i finalment, en quart lloc, revisar el quadre de classificació i expedients 2017/2018 fins l’exercici 2021.

Arxius adjunts