Patrimoni documental

Integren el patrimoni documental de les Illes Balears els arxius i documents tant de titularitat pública com privada, i també els que, generats actualment, són de relleu per al coneixement de l’evolució històrica de les Illes.