Qui som?

Qui som● Història de l’arxiu (1925-1993)
El primer quart del segle XIX representa un període decisiu per al poble de Lloret en el qual s’obrien noves perspectives en la dinàmica de la vida social del poble, entre les quals destaca la importància de l’associacionisme laic, els primers intents de mecanització del camp, l’electrificació i les comunicacions. Aquests fenòmens econòmics enllacen amb un procés intens d’emigració al qual seguirà un procés de creixement poblacional que donarà lloc a l’ampliació del nucli urbà. A l’àmbit polític, aquest període es tanca amb la proclamació de la independència municipal assolida el 1925. Lloret es va independitzar definitivament de Sineu i va ser l’inici de la creació d’una unitat d’arxiu autònoma que ha patit diferents vicissituds històriques i intermitències des del punt de vista de la classificació dels diferents fons documentals. La publicació de l’Inventari de l’Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre (1993) abarca un àmbit cronològic des del 1859 al 1987.

● El primer inventari (1993)
Continuar, tres dècades després d’aquells pla d’ordenació d’arxius insulars (1989-1995) en el qual Lloret obtingué l’inventari l’any 1993, amb la recuperació del patrimoni documental de Lloret d’ençà l’any de la seva independència definitiva de Sineu el 1925, és una de les actuacions del pla d’actuació arxivística municipal 2021-2025 que ajudarà a conscienciar a la societat lloritana la importància que té el seu arxiu municipal, com a font ineludible per a l’estudi de la pròpia història, de les arrels dels nostres avantpassats, de les seves vivències i el seu missatge. Un dels eixos més importants del pla és aconseguir un arxiu ben ordenat i àgil per a la conservació perpètua i consulta que permeti treballar més eficaçment a l’Ajuntament de Lloret com a administració més propera al ciutadans. La intenció del pla, a més, és la millora d’aquests dipòsits de paper amb un període cronològic que s’estén entre els anys 1859 fins a 1987, i que possibilitin la doble funció d’atendre a la cultura i, també, a l’eficàcia administrativa.

● XXI. Canvi de segle. Pla d’actuació arxivística 21-25
El pla d’actuació arxivística de Lloret de Vistalegre (2021-2025) és una iniciativa de la corporació municipal per facilitar la catalogació informatitzada, la digitalització, la preservació a llarg termini i la difusió en obert de la documentació que conté l’arxiu històric del municipi ubicat al convent del Roser, amb l'objectiu principal de difondre la memòria històrica i facilitar la investigació.
El pla d’actuació arxivística 2021-2025 que s’està desenvolupament a Lloret de Vistalegre ha estat el projecte d’arxiu municipal que ha obtingut més puntuació, un total de 20 punts, d’entre els trenta-cinc municipis que han presentat diferents propostes de catalogació, organització i digitalització. El BOIB de dia 7 de setembre de 2021 reflecteix l’aposta del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Lloret per iniciar amb rigor documental un pla d’actuació arxivística local, que posi al dia el darrer inventari publicat fa trenta anys.
En base el quadre de classificació existent i vigent, publicat pel Consell de Mallorca el 1993 sota el títol Inventari de l’Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre, s’han concretat quatre fases inicials d’estat de la qüestió que configuraran les diferents tasques de la primera fase del pla. Aquest pla, sens dubte, contribuirà a facilitar la gestió de tot el fons històric, l’accés i la transparència dels ciutadans a la informació, la protecció dels drets fonamentals de les persones, el tractament, la difusió i la conservació dels documents que formen el patrimoni documental de Lloret, la qual cosa és un dels objectes de la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears (Llei 12/1998).

● Descripció dels fons actual
La primera fase del pla d’actuació arxivística en aquest 2021, exercici que ha rebut una subvenció del pla d’arxius del Consell de Mallorca amb la màxima puntuació, s’orienta cap a un estat de la qüestió en quatre pilars de desenvolupament: en primer lloc, constatar els fons documentals de l’Inventari de l’Arxiu Municipal de Lloret de Vistalegre (1993) amb un àmbit cronològic des del 1859 al 1987; en segon lloc, revisar la base de dades electrònica d’entre els anys 1987 i 2005 (diferents unitats administratives) pendent d’una profunda revisió any per any i expedient per expedient; en tercer lloc, realitzar una aproximació a la documentació d’entre els anys 2005/2006 fins el 2016/2017; i finalment, en quart lloc, revisar el quadre de classificació i expedients 2017/2018 fins l’exercici 2021.