Centre Sanitari

Horari:

- Dilluns i divendres: de 12:00 a 15:00 hores
- Dimarts i dijous: de 08:00 a 15:00 hores
- Dimecres: de 17:30 a 20:00 hores

Per urgències fora d'aquest horari cridau al CS de Sineu tf. 971 52 02 03.

Per demanar cita cridau al 971 43 70 79 o per xarxa www.ibsalut.es

971 524182

39.6161411, 2.9758476