Ajuts individuals per als estudiants del municipi de Lloret de Vistalegre - Curs 2022-2023

07-Novembre-2022

L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre concedirà ajuts individuals a l'estudi per matriculació als nivells de batxillerat, cicles formatius
professionals i universitat impartits en centres oficials, d'acord amb les presents Bases.