Avanç del planejament urbanístic de Lloret

26-Abril-2021
Una vegada finalitzat el termini per a presentar les enquestes i els suggeriments a l'Avanç del planejament urbanístic de Lloret, avui hem remès al servei de planejament del Consell de Mallorca les 621 enquestes i 7 suggeriments rebuts a l'Ajuntament.

Ara el servei de planejament urbanístic del Consell de Mallorca estudiarà aquestes enquestes i suggeriments per poder formular el document que anirà a Aprovació Inicial per part del Ple de l'Ajuntament.

Moltes gràcies per la vostra participació.