L'Ajuntament ha obtingut un certificat que dóna fe que una gran part de l'energia elèctrica que té contractada és d'origen 100% renovable

29-Desembre-2021

Contribuint d'aquesta manera a la protecció del medi ambient.

Aquest document certifica que s'ha injectat a la xarxa tanta electricitat, provinent d'instal·lacions productores d'electricitat d'origen renovable, cogeneració o residus, en una quantitat equivalent al consum elèctric de l'enllumenat públic.