Planejament general de Lloret de Vistalegre

11-Febrer-2021
Avanç Pla general i Pla d'ordenació detallada.

El ple de l’Ajuntament va aprovar amb els vots a favor de l'equip de Govern d'Endavant Lloret i les abstencions de Pp i Psoe l’avanç del Pla general de Lloret. 

Aquest document ha estat redactat pel Departament de Territori del Consell de Mallorca, en virtut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de Mallorca signat el 19 de desembre de 2018.

Una vegada publicada l’aprovació d’aquest avanç en el BOIB i a un diari de les illes s’obrirà un termini de 45 dies per fer suggeriments o aportacions.

Aquest avanç de planejament estarà disponible a les oficines municipals i també a la web de l’Ajuntament. Ens congratulam d’haver donat un passa important per arribar aconseguir l’aprovació definitiva de les NNSS.