Presentació de suggeriments per a la redacció de l’esborrany d’ordenança reguladora de l’ús i la cessió dels locals municipals

17-Febrer-2023

L’Ajuntament de Lloret de Vistalegre té la voluntat d’aprovar una Ordenança reguladora de l’ús de les dependències municipals.

Els locals que es pretén regular són els següents:

 • Caseta des Caçadors – ubicada a Sa Comuna

 • Centre de Dia – C/Senyora Manresa

 • Centre Parroquial – Plaça Jaume 1, 10

 • Edifici Es Convent – C/ Ses Monges, 3

      • Claustre Convent
      • Ses Païses i volta de Canó
      • Pati de Ca ses Monges
      • Es Tarongers planta baixa- C/Convent s/n
      • Es Tarongers primer pis – C/Convent s/n