Procés selectiu per a la cobertura de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre

09-Maig-2022

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis.