Projecte d'aprovació inicial de "Construcció de passejos peatonals entre el barri dels Molins, Centre Urbà i el CEIP Antònia Alzina"

15-Novembre-2022

L'Ajuntament de Lloret en sessió ordinària de dia 11 de novembre va aprovar el Projecte d'aprovació inicial de "Construcció de passejos peatonals entre el barri dels Molins, Centre Urbà i el CEIP Antònia Alzina" (POS 2022-2023).

La documentació és troba disponible al públic per a la seva consulta al portal de transparència de la seu electrònica.