Reforma i rehabilitació del Convent (fase 1)

08-Setembre-2021

Volem donar l'enhorabona a l'equip de tècnics (que són molts): arquitectes, aparelladors, restauradors, arqueòloga... i a la constructora Comas, pel resultat i qualitat de les intervencions i de l'obra que s'està fent.

La previsió és que a finals de novembre acabin les obres, sempre sotmeses al criteri dels restauradors i arqueòloga.