Subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats

14-Octubre-2022

subvencions
L´Ajuntament de Lloret de Vistalegre, gràcies a la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l´ocupació de joves amb estudis qualificats, a les Illes Balears, promogut pel SOIB i amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, s’està duent a terme el programa «SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2022».

En el cas d’aquest Ajuntament, el Programa preveu un lloc de feina amb el perfil de Tècnic/tècnica de grau superior en Educació Infantil amb un contracte de duració d’un any, per tal d’assolir els següents objectius:

- Obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursats.

- Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, a través de la intermediació i dels incentius econòmics

La inversió total del projecte és de 26.163,20 euros.