Volem fer un aclariement amb relació a les pujades de preu en els rebuts de contribució

16-Novembre-2021

L'Ajuntament informa que l'any 2013 l'oficina del Cadastre de les Illes Balears va fer una considerable revalorització cadastral al nostre municipi, incrementant de manera important els valors cadastrals dels immobles de Lloret (vos adjuntam la nota del Cadastre de l'any 2013).

Per no fer una pujada tan contundent es va decidir fer un increment anual repartit en 10 anys, o sigui la revalorització mantindrà pujades sostingudes fins al 2024.

Recordam que l'equip de govern d'Endavant Lloret, va entrar a l'Ajuntament el juny de 2015 i per tant no tenia la batlia l'any 2013. Es va trobar amb aquesta revalorització ja feta, i ara l'Ajuntament no pot baixar més els trams tributaris, ja que la recaptació total no cobreix les despeses de capítol 1.